ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Έγκαιρες υπηρεσίες και πλήρης υποστήριξη

Tao Trade είναι ένας διαδικτυακός πάροχος συναλλαγών που προσφέρει τις υπηρεσίες και προϊόντα συναλλαγών που χρειάζεστε για να συμμετέχετε στον κόσμο των διαδικτυακών συναλλαγών.

Θέλουμε να βεβαιωθούμε πως θα είστε προετοιμασμένοι όταν αρχίσετε να συναλλάσσεστε. Γι’ αυτό το λόγο, σας προσφέρουμε ένα περιεκτικό διαδικτυακό μάθημα σε συναλλαγές, χρήσιμα εργαλεία αγοράς και προσωπικό Διαχειριστή Λογαριασμού.

Αρχίστε με περιεκτική εκπαίδευση

Από εισαγωγικό μάθημα μέχρι προσωπικό διαχειριστή λογαριασμού, στο Tao Trade, Αρχάριος ή έμπειρος έμπορος, θα λάβετε εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας ανάγκες. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για να κάνετε την αρχή: από άνοιγμα θέσεων μέχρι κλείσιμο θέσεων.

Λάβετε βοήθεια από ένα προσωπικό διαχειριστή λογαριασμού

Ξέρουμε πως τα πρώτα βήματα στο διαδικτυακό εμπόριο είναι και τα πιο δύσκολα. Για το λόγο αυτό σας προσφέρουμε υποστήριξη κάθε ώρα της ημέρας με Διαχειριστές Λογαριασμού οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν και θα σας εκπαιδεύσουν ώστε να μπορείτε να συναλλάσσεστε μόνοι σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι, παρόλο που κάνουμε τα πάντα που περνάνε από το χέρι μας για τους εμπόρους μας, απαγορεύεται από τον νόμο να παρέχουμε εμπορικές συμβουλές.

Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A. is licensed and regulated by the Hellenic Capital Market Commission as a Greek Investment Firm with License Number 4/792/20.7./2017

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Παραλαβή και αποστολή εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα Χρηματοδοτικά μέσα.
  • Εκτέλεση εντολών εκ μέρους των Πελατών.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Φύλαξη και διαχείριση Χρηματοδοτικών Μέσων εκ μέρους των Πελατών, συμπεριλαμβανομένης θεματοφυλακής και σχετιζόμενων υπηρεσιών όπως διαχείριση ρευστού/εχεγγύων.
  • Χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε έναν επενδυτή επιτρέποντάς του έτσι να διεκπεραιώσει μια συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα Χρηματοδοτικά Μέσα όπου η Εταιρεία εμπλέκεται στην συναλλαγή.
  • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος όπου αυτές οι υπηρεσίες συνδέονται με την παροχή μιας επενδυτικής υπηρεσίας
  • Έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση για επενδύσεις, ή άλλες μορφές γενικής σύστασης σε σχέση με συναλλαγές σε χρηματοδοτικά μέσα
Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.