ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Σας προσφέρουμε τις πιο δημοφιλείς και προσβάσιμες μεθόδους πληρωμής για δική σας ευκολία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε μεθόδους κατάθεσης και να διαλέξετε την καταλληλότερη για σας:

  • Διεθνείς Πιστωτικές Κάρτες – Άμεση Πληρωμή
  •  Διεθνείς Χρεωστικές Κάρτες – Άμεση Πληρωμή
  •  Ηλεκτρονικό Έμβασμα – Μπορεί να χρειαστούν μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη του Ηλεκτρονικού Εμβάσματος
  • Skrill.com – Άμεση Πληρωμή

πιστωτική κάρτα

PriΠροτού κάνετε κάποια κατάθεση με την Πιστωτική σας Κάρτα, παρακαλούμε ενημερώστε το Τμήμα Back-Office του TAO TRADE μέσω email στη διεύθυνση backoffice@taotrade.com. Εναλλακτικά μπορείτε να ενημερώσετε τον Εκπρόσωπο Υποστήριξης Πελατών απευθείας.

Θα σας ζητηθεί να παρέχετε αποδεικτικό της πιστωτικής σας κάρτας με ένα πρόσφατο λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας και ένα αντίγραφο της Πιστωτικής Κάρτας.

Το αντίγραφο της Πιστωτικής σας Κάρτας (μπρος και πίσω) πρέπει να εμφανίζει:

  • Μπροστινή πλευρά – Το όνομα σας, την ημερομηνία λήξης, τα πρώτα 6 ψηφία και τα τελευταία 4 ψηφία της πιστωτικής κάρτας
  • Πίσω πλευρά – Την υπογραφή σας *παρακαλούμε αποκρύψτε τον αριθμό CVV2

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα παραμείνει κάποιος περιορισμός στις καταθέσεις σας με Πιστωτική Κάρτα μέχρι να παρουσιάσετε αποδεικτικό της Πιστωτικής Κάρτας. Μπορείτε να καταθέσετε μόνο με Πιστωτικές Κάρτες που έχουν γίνει αποδεκτές από το TAO TRADE.

Χρήση περισσότερων από μιας πιστωτικής κάρτας απαιτεί προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Back-Office και αποδεικτικό ιδιοκτησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καταθέσεις μέσω Πιστωτικής Κάρτας περιορίζονται στο ελάχιστο ποσό των 200 EUR ή του αντίστοιχου ποσού σε άλλο νόμισμα.

Λίστα Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών

Ηλεκτρονικό Έμβασμα

Για να χρηματοδοτήσετε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική σας τράπεζα και αιτηθείτε το Ηλεκτρονικό Έμβασμα να αποσταλεί στον αποδέκτη σύμφωνα με τα στοιχεία που περιγράφονται πιο κάτω. Με την λήψη του Ηλεκτρονικού Εμβάσματος, ενδέχεται να απαιτηθούν μέχρι και πέντε επιπλέον εργάσιμες μέρες για λήψη τραπεζικής έγκρισης για την πληρωμή. Αμέσως μόλις εγκριθεί, το καθορισμένο ποσό θα προστεθεί στο Λογαριασμό σας στο TAO TRADE, και θα λάβετε την αντίστοιχη ειδοποίηση μέσω email/τηλεφώνου. Το TAO TRADE θα καταθέσει το αριθμητικό ποσό που θα εμφανίζεται στην τραπεζική κατάσταση.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.