Τεκμηρίωση

Προστατευόμενες Θέσεις (Όροι και Προϋποθέσεις)

Όροι και Προϋποθέσεις Πρώτων Προστατευόμενων Θέσεων Εισαγωγή

Έντυπα

Κλεισιμο Λογαριασμου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Έντυπο Καταγγελίας

Νομική Τεκμηρίωση

Συμφωνία Παροχης Υπηρεσιων Και Παραρτηματα

Γ. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Κατηγοριοποίηση Πελατών

Καλυψεις συνεγγυητικου

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Γενική Αποκάλυψη Κινδύνου

Γνωστοποίηση Κινδύνων για τα Εικονικά Νομίσματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών πελατών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Φορολογική Συμμόρφωση μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α.

Αρχείο

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών σε ισχύ έως 12 Οκτώβριος 2020

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών σε ισχύ έως 30 Ιουνίου 2020

 

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.