ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

Contact Information

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

+ 390683464810

Ώρες Υποστήριξης Πελατών: Δευτέρα με Παρασκευή: 8.00 – 20.00 GMT+2

Όλες οι κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται από την Vie Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταγράφονται όπως απαιτείται από το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Available 24 Hours from Sunday-Friday.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL:

E-mail: customer.service@taotrade.com 

Διεύθυνση:  4, 28th October Street, Marousi , Greece.

Εγγεγραμμένη Διεύθυνση Εταιρείας:  Vie Finance A.E.P.E.Y S.A.

Στοιχεία Εταιρείας :

Email: info@taotrade.com

Παράπονα::

Email: complaints@taotrade.com

ΣΥΝΑΛΛΑΓΉ:

Email: dealing@taotrade.com

ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ:

Email: backoffice@taotrade.com

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Email: customer.service@taotrade.com

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.