τύποι λογαριασμών

Λογαριασμοί Λιανικής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι πρώτες συναλλαγές κάθε νέου πελάτη είναι προστατευμένες. Σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε απώλεια στις αυτές συναλλαγές, τότε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας, ενώ σε περίπτωση που κερδίσετε, κρατάτε τα κέρδη. Αυτό θα σας επιτρέψει να εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα συναλλαγών και να κατανοήσετε καλύτερα τους κινδύνους του εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τους Όρους και Προϋποθέσεις των Όρους και Προϋποθέσεις των Προστατευμένων Πρώτων Θέσεων.
Όλοι οι Αρχάριοι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους διαθέσιμους Τύπους Λογαριασμών που παρατίθενται πιο κάτω:

ΑΡΧΊΣΤΕ ΤΏΡΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ

αρχίστε τώρα


*Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με εκπτώσεις, τύπους λογαριασμών και συμφέροντα κάντε κλικ εδώ.
**Το Μετοχικό Κεφάλαιο Λογαριασμού αντιστοιχεί στο Αναλήψιμο Μετοχικό Κεφάλαιο στην πλατφόρμα συναλλαγών σας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.