ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ MCO?

Αν το συνολικό περιθώριο σε ένα λιανικό λογαριασμό πελάτη πέσει κάτω από το 50% του αρχικού ποσού περιθωρίου που απαιτείται σε σχέση με τις ανοικτές θέσεις, τότε η εταιρεία θα κλείσει μια ή περισσότερες από τις θέσεις ώστε να εξασφαλίσει πως το περιθώριο του επενδυτή λιανικής δεν διαβρώνεται προς μηδενική αξία. Το περιθώριο αποκλεισμού MCO εφαρμόζεται και σε θέσεις με Εντολή Τερματισμού Απώλειας ή περιορισμένη προστασία ρίσκου.

Ο κανόνας MCO δεν αποτρέπει τους επενδυτές να επιλέξουν να ‘γεμίσουν’ το περιθώριο τους αν το επιθυμούν.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ MCO ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την προκαθορισμένη ρύθμιση, όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε η ανοικτή θέση με τον λιγότερο όγκο κλείνει αυτόματα. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποτεδήποτε ενεργοποιηθεί το MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου κλείσουν όλες οι ανοικτές θέσεις. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του MCO και το σύμβολο μιας θέσης βρίσκεται εκτός ωρών αγοράς, τότε οι θέσεις δεν θα κλείσουν.

Σε περίπτωση που ήδη έχετε αλλάξει τον προκαθορισμένο κανόνα MCO τότε κάντε κλικ εδώ για να τον επαναφέρετε πίσω στον προκαθορισμένο κανόνα MCO, “Χαμηλότερος Όγκος”.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ MCO:

ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε έχετε την επιλογή να ανοίξετε αυτόματα μια πλήρως οριοθετημένη θέση η οποία είχε ανοίξει τελευταία, δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση και με ποσό ίδιο με την θέση που άνοιξε τελευταία. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή ενεργοποιηθεί ένα MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου οριοθετηθούν όλες οι ανοικτές θέσεις.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε υφιστάμενου Τερματισμού Απώλειας ή Λήψης Κέρδους, η νέα σχετιζόμενη θέση θα έχει την ίδια τιμή/ές. Επίσης, ένας Τερματισμός Απώλειας στην αρχική θέση θα μετατραπεί σε Λήψη Κέρδους στη νέα σχετιζόμενη θέση, και μια Λήψη Κέρδους στην αρχική θέση θα μετατραπεί σε Τερματισμό Απώλειας στη νέα σχετιζόμενη θέση. Σε περίπτωση που αγορά κινείται υπερβολικά γρήγορα και υπάρξει νέα τιμή αναφοράς, τότε το σύστημα ενδέχεται να μην οριοθετήσει την σχετική θέση. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το MCO και το σύμβολο μιας θέσης είναι εκτός ωρών αγοράς, τότε η θέση δεν θα οριοθετηθεί.

Η μέθοδος αυτή θα μειώσει την έκθεσή σας, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ευελιξία να διαχειρίζεστε το λογαριασμό συναλλαγών σας.

Κάντε κλικ εδώ για να εφαρμόσετε το «Όριο στις Νεότερες Θέσεις» ως τον κανόνα MCO σας.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΞΑΝΑ ΟΓΚΟ ΜΕΧΡΙ 75%

Όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε έχετε την επιλογή να ανανεώσετε αυτόματα την τελευταία θέση που άνοιξε, με όγκο μέχρι 75%. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή ενεργοποιηθεί το MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου ανοίξουν ξανά όλες οι ανοικτές θέσεις με όγκο μέχρι 75%. Σε περίπτωση ανεπαρκούς περιθωρίου, μια θέση ενδέχεται να ανοίξει ξανά με όγκο μικρότερο από 75%, ή ενδέχεται να μην ανοίξει ξανά καθόλου.

Σε περίπτωση υφιστάμενου Τερματισμού Απώλειας ή Λήψης Κέρδους, η νέα σχετιζόμενη θέση θα έχει την ίδια τιμή/ές. Σε περίπτωση που η αγορά κινείται υπερβολικά γρήγορα και υπάρξει νέα τιμή αναφοράς, τότε το σύστημα ενδέχεται να μην ανοίξει ξανά τη σχετική θέση. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το MCO και το σύμβολο μιας θέσης βρίσκεται εκτός ωρών αγοράς, τότε η θέση δεν θα ανοίξει ξανά.

Η μέθοδος αυτή θα μειώσει την έκθεσή σας, επιτρέποντάς σας να παραμείνετε στην αγορά και να συνεχίσετε την στρατηγική συναλλαγών σας.

Κάντε κλικ εδώ για να εφαρμόσετε το “Άνοιγμα Ξανά μέχρι Όγκο 75%” ως τον κανόνα MCO σας

Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να αλλάξετε τον υφιστάμενο σας κανόνα MCO, παρακαλούμε κάντε κλικ στην πιο πάνω επιλογή της προτίμησής σας.

Αφού η εταιρεία λάβει το ρητό σας αίτημα για κανόνα MCO, το αίτημα σας θα τύχει επεξεργασίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών από την εταιρεία παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 81% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.