ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ MCO?

Αν το συνολικό περιθώριο σε ένα λιανικό λογαριασμό πελάτη πέσει κάτω από το 50% του αρχικού ποσού περιθωρίου που απαιτείται σε σχέση με τις ανοικτές θέσεις, τότε η εταιρεία θα κλείσει μια ή περισσότερες από τις θέσεις ώστε να εξασφαλίσει πως το περιθώριο του επενδυτή λιανικής δεν διαβρώνεται προς μηδενική αξία. Το περιθώριο αποκλεισμού MCO εφαρμόζεται και σε θέσεις με Εντολή Τερματισμού Απώλειας ή περιορισμένη προστασία ρίσκου.

Το Margin Close Out ενεργοποιείται στο 50% εκτος και εαν υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες στην αγορά. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, το MCO ενεργοποιείται στο πλησιέστερο δυνατό ποσοστο της τιμης 50%.

Ο κανόνας MCO δεν αποτρέπει τους επενδυτές να επιλέξουν να ‘γεμίσουν’ το περιθώριο τους αν το επιθυμούν.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ MCO ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την προκαθορισμένη ρύθμιση, όταν ενεργοποιηθεί το MCO τότε η ανοικτή θέση με τον λιγότερο όγκο κλείνει αυτόματα. Η ενέργεια αυτή θα επαναληφθεί οποτεδήποτε ενεργοποιηθεί το MCO και ενδέχεται να επαναληφθεί ωσότου κλείσουν όλες οι ανοικτές θέσεις. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του MCO και το σύμβολο μιας θέσης βρίσκεται εκτός ωρών αγοράς, τότε οι θέσεις δεν θα κλείσουν.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ MCO:

PARTIAL CLOSE

Όταν ενεργοποιείται το MCO, έχετε την επιλογή για αυτόματο, μερικό κλείσιμο όλων των υπαρχουσών ανοιχτών θέσεων σας κατά 10% του ποσού τους.

Η μέθοδος «Μερικό Κλείσιμο» δεν θα κλείσει εν μέρει  θέσεις που η αγορά τους είναι κλειστή αυτήν τη στιγμή, οι υπόλοιπες θέσεις θα κλείσουν μερικώς (κατά 10%) από το σύστημα.

Εάν το 10% του μερικού κλεισίματος δεν είναι αρκετό για να επιτευχθεί το επιθυμητό  περιθώριο, τότε αυτό θα αυξάνεται κατά 1% κάθε φορά μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό περιθώριο.

Η τιμή κλεισίματος θα είναι η διαθέσιμη τιμή όταν ενεργοποιηθεί το MCO.

Το ελάχιστο μέγεθος θέσης που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μερικού κλεισίματος είναι:

• 100 μονάδες για ζεύγη Forex.

• 0,01 μονάδες για συνθετικά παράγωγα. και

• 0,1 για όλα τα άλλα σύμβολα CFD.

Διαφορετικά, το σύστημα θα κλείσει αυτόματα το πλήρες ποσό των θέσεων.

Τυχόν καθορισμένο Stop Loss (SL) ή Take Profit (TP) σε υπάρχουσες θέσεις δεν θα ακυρωθεί.

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΌΛΩΝ – ΜΕΡΙΚΌ ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΚ ΝΈΟΥ

Όταν ενεργοποιείται το MCO έχετε την επιλογή να ανοίξετε ξανά αυτόματα τις κλειστές θέσεις, με έως και 75% του αρχικού τους όγκου.
Αυτή η μέθοδος δεν θα σας χρεώσει με spread.

Η μέθοδος «Κλείσιμο όλων – Μερικό άνοιγμα εκ νέου» δεν θα κλείσει τις θέσεις που:
α  Είναι πλήρως αντισταθμιζόμενες και
β  Η αγορά τους είναι κλειστή.
Οι υπόλοιπες θέσεις θα κλείσουν και θα ανοίξουν ξανά από το σύστημα.

Η μέθοδος υπολογισμού θα λάβει υπόψη το 75% του αρχικού όγκου των κλειστών θέσεων και θα το μειώσει κατά 1% έως ότου φτάσει στο θετικό περιθώριο. Η τιμή ανοίγματος είναι η τιμή στο MCO.

Σε περίπτωση υφιστάμενου Stop Loss (SL) ή Take Profit (TP), οι θέσεις που θα ανοίξουν ξανά θα έχουν τις ίδιες τιμές SL / TP.

Οι θέσεις που θα ανοίξουν πρώτα θα είναι αυτές με τον μεγαλύτερο όγκο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη θετικού περιθωρίου στις θέσεις με μικρότερο όγκο ή όλες οι θέσεις ενδέχεται να μην ανοίξουν ξανά καθόλου.

Σε περίπτωση που η αγορά κινείται πολύ γρήγορα και η τιμή MCO δεν είναι διαθέσιμη, το σύστημα ενδέχεται να μην ανοίξει εκ νέου τη σχετική θέση.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών από την εταιρεία παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK