ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ, ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

Κατάλογος Προϊόντων

ROLLOVER FEE ON CFDS

The Rollover Fee is applied on positions left open overnight. It is debited from the trading account at 00:00 GMT as follows:

Προϊόν CFD
Αναδρομικό Τέλος
Νομίσματα

0,015% της ολονύκτιας έκθεσης
Εμπορεύματα
0,015% της ολονύκτιας έκθεσης
Δείκτες
0,015% της ολονύκτιας έκθεσης
Μετοχές
0,015% της ολονύκτιας έκθεσης
ETF
0,015% της ολονύκτιας έκθεσης
Κρυπτονομίσματα
2%
0.1% (επαγγελματίες πελάτες)

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ CFDS

Σε περίπτωση απουσίας οποιασδήποτε συναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εφαρμόσει τέλη 500 USD, τα οποία χρεώνονται σε τριμηνιαία βάση. Σε περίπτωση που η απουσία συναλλακτικής δραστηριότητας φτάσει τους δώδεκα (12) μήνες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εφαρμόσει τέλη 1000 USD, τα οποία χρεώνονται σε τριμηνιαία βάση.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ CFDS

Προϊόν CFD
Χρηματοδοτικό Μέσο
Συμφέρον (Πελάτες Λιανικής)
Μεγ. Μόχλευση Προϊόντος (Πελάτες Λιανικής)
Μεγ. Μόχλευση Προϊόντος (Επαγγελματικοί Πελάτες)
Προκαθορισμένο Περιθώριο (Πελάτες Λιανικής)
Προκαθορισμένο Περιθώριο (Επαγγελματικοί Πελάτες)
Κόστος Pip / Σημείου
Αξία Pip / Σημείου
Ελάχιστο Μέγεθος Συναλλαγής
Βασικό Νόμισμα
Ώρες Συναλλαγών (GMT) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ώρες Συναλλαγών (GMT) ΧΕΙΜΩΝΑ
FX spotAUD/CAD0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000AUD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotAUD/CHF0.00041:201:2005%0.5%0.10.00011000AUD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotAUD/JPY0.061:201:2005%0.5%100.011000AUD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotAUD/NZD0.0021:201:2005%0.5%0.10.00011000AUD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotAUD/USD0.00031:201:2005.00%0.5%0.10.00011000AUD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotCAD/CHF0.00041:301:2003.33%0.5%0.10.00011000CAD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotCAD/JPY0.061:301:2003%0.5%100.011000CAD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotCHF/JPY0.041:301:2005%0.5%100.011000CHF24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/AUD0.0011:201:2005.00%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/BRL0.051:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/BRL0.051:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/CHF0.00041:301:2003.33%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/CNY1%1:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/GBP0.00031:301:2003.33%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/JPY0.031:301:2003%0.5%100.011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/NOK0.0101:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/NZD0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/PLN0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/RUB31:201:2005%0.5%100.011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/SEK0.011:201:2005.00%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/USD0.00031:301:2003.33%0.5%0.10.00011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotEUR/ZAR0.011:201:2005%0.5%100.011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/AUD0.0011:201:2005.00%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/CAD0.0021:301:2003.33%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/CHF0.00041:301:2003.33%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/JPY0.061:301:2003%0.5%100.011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/NZD0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/PLN0.0011:201:2005.00%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/USD0.00031:301:2003%0.5%0.10.00011000GBP24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotGBP/ZAR0.01001:301:2005%0.5%100.011000EUR24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotNZD/CAD0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000NZD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotNZD/CHF0.00041:201:2005%0.5%0.10.00011000NZD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotNZD/JPY0.11:201:2005%0.5%100.011000NZD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotNZD/USD0.00031:201:2005.00%0.5%0.10.00011000NZD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/BRL0.0011:301:2003.33%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/CAD0.00031:301:2003.33%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/CHF0.00041:301:2003.33%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/CNY1%1:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/DKK0.0081:201:2005.00%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/JPY0.031:301:2003%0.5%100.011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/MXN0.11:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/NOK0.011:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/PLN0.0011:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/RUB31:201:2005%0.5%100.011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/SEK0.011:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/SGD0.00251:201:2005%0.5%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
FX spotUSD/ZAR0.011:201:2005%1%0.10.00011000USD24hr, Sunday 21:00 – Friday 21:0024hr, Sunday 22:00 – Friday 22:00
Commodity spotALUMINIUM41:101:10010%1.0%0.010.011USD12:01 - 17:59
01:01 - 18:59
Commodity spotCobalt3001:101:10010%1.0%0.010.011USD01:02 - 18:5902:02 – 19:59
Commodity spotGOLD11:201:2005%0.5%0.010.011USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
Commodity spotSILVER0.041:101:20010%1%0.60.0160USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
Commodity spotTIN361:101:10010%1%0.010.011USD12:01 - 17:59
01:01 - 18:59
Commodity spotZINC41:101:10010%1%0.010.011USD12:01 - 17:59
01:01 - 18:59
CommodityBrent Oil0.121:101:10010%1%0.150.0115USD00:01 – 22:0000:01 – 22:00
CommodityCOFFEE0.31:51:10010%1%0.110.1USD08:15-17:3009:15-18:30
CommodityCOPPER0.021:101:10010%1%3.60.01360USD22:00 – 21:0022:00 – 21:00
CommodityCorn0.81:101:10010%1%0.030.013USD00:01 - 18:1401:01 - 19:14
CommodityCotton0.141:101:10010%1.0%0.10.0110USD01:01 – 18:1901:01 – 18:19
CommodityCrude Oil0.061:101:20010%1%0.150.0115USD22:00 – 21:0023:00 – 22:00
CommodityNatural Gas0.041:51:10010%1%100.011000USD22:00 – 21:0023:00 – 22:00
CommodityPalladium101:101:10010%1%0.010.011USD22:00 – 21:0023:00 – 22:00
CommodityPLATINUM1.51:101:10010%1%0.010.011USD22:00 – 21:0023:00 – 22:00
CommoditySBEAN1.41:101:10010%1%0.10.0110USD00:01 - 18:1401:01 - 19:14
CommoditySugar0.031:101:10010%1%10.01100USD06:30 – 18:0007:30 – 19:00
CommodityWheat11:101:10010%1%0.010.011USD00:01 - 18:1401:01 - 19:14
Share360 Finance Inc0.04
1:51:1020%10%20.01200USD13:31 -19:5914:31 - 20:59
ShareAbbVie0.45
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:30 -19:5914:30 - 20:59
ShareAbu Dhabi National Oil Company0.02
1:51:1020%10%20.01200USDSunday - Thursday 06:00 - 10:45Sunday - Thursday 06:00 - 10:45
ShareAdidas1
1:51:1010%10%0.060.016EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareAdvanced Micro Devices Inc0.26
1:51:1020%10%0.20.0120USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareALIBABA1
1:51:1020%10%0.060.016USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareAMAZON7.8
1:51:1020%10%0.010.011USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareAmerica Movil0.08
1:51:1020%10%20.01200MXN13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareAPPLE0.9
1:51:1020%10%0.080.018USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareAstraZeneca5.31:51:1020%10%0.010.011SEK07:02 - 15:2008:02 - 16:20
ShareAtlantia0.1
1:51:1020%10%0.250.0125EURAtlantiaAtlantia
ShareAurora Cannabis Inc0.04
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareAzimut Holding0.08
1:51:1020%10%20.01200EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBanca Generali0.1
1:51:1020%10%50.01500EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBanca Monte dei Paschi0.01
1:51:1020%10%30.01300EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBanco Santander0.02
1:51:1020%10%0.080.018EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBarclays1
1:51:1020%10%0.060.016GBP07:02 - 15:29
08:02 - 16:29
ShareBayer AG0.301:51:1020%10%0.150.0115EUR07:02 - 15:29
08:02 - 16:29
ShareBBVA0.03
1:51:1020%10%1.70.01170EUR07:02 -15:2907:02 -15:29
ShareBeyond Meat Inc0.8
1:51:1020%10%0.060.016USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareBMW0.4
1:51:1020%10%0.150.0115EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBNP PARIBAS0.3
1:51:1020%10%0.20.0120EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareBOEING1.7
1:51:1020%10%0.030.013USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareBoliden AB1.6
1:51:1020%10%0.050.015SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareBorussia Dortmund0.05
1:51:1020%10%0.080.018EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareCanopy Growth Corp0.18
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareCara Therapeutics0.1
1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareCD Projekt SA2.0
1:51:1020%10%0.020.012PLN07:02 - 14:5008:02 - 15:50
ShareCOCA COLA0.2
1:51:1020%10%0.20.0120USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareCorbus Pharmaceuticals Holding0.04
1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareCronos Group Inc0.04
1:51:1020%10%0.170.0117CAD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareDanone0.3
1:51:1020%10%0.150.0115EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareDISNEY WALT0.5
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareEBAY0.2
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareEDF0.06
1:51:1020%10%0.80.0180EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareEnel0.02
1:51:1020%10%20.01200EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareEni0.08
1:51:1020%10%0.60.0160EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareEricsson B0.3
1:51:1020%10%0.150.0115SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareEQT AB
0.5
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareEvolution Gaming Group AB
1
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareEXXON MOBIL0.4
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:30 -19:5914:30 - 20:59
ShareFACEBOOK0.9
1:51:1020%10%0.040.014USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareFerrari0.7
1:51:1020%10%0.070.017USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareFirst Abu Dhabi Bank0.02
1:51:1020%10%10.01100USDSunday - Thursday 06:00 - 10:45Sunday - Thursday 06:00 - 10:45
ShareGas Natural0.1
1:51:1020%10%0.40.0140USD07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareGetinge AB0.901:51:1020%10%0.040.014SEK07:02 - 15:2008:02 -16:20
ShareGilead Sciences Inc0.40
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareGlaxoSmithKline PLC0.18
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareGold Fields Ltd22
1:51:1020%10%0.010.011USD07:02 – 15:0008:02 – 16:00
ShareGoldman Sachs Group Inc.1.2
1:51:1020%10%0.040.014USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareGOOGLE5.3
1:51:1020%10%0.010.011USD13:30 – 20:0014:31 -20:59
ShareGrupo Televisa SAB Unit0.2
1:51:1020%10%0.050.015MXN13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareGSX Techedu Inc0.18
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareGW Pharmaceuticals0.7
1:51:1020%10%0.070.017USD13:30 -19:5914:30 - 20:59
ShareIberdrola0.03
1:51:1020%10%1.50.01150EUR13:31 -19:5908:02 -16:29
ShareInditex0.12
1:51:1020%10%0.30.0130EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareINTEL0.26
1:51:1020%10%0.20.0120USD07:02 -15:2914:31 -20:59
ShareIntesa0.01
1:51:1020%10%250.012500EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareJohnson & Johnson0.70
1:51:1020%10%0.080.018USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareJuventus0.01
1:51:1020%10%0.080.018EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareKinnevik1.2
1:51:1020%10%0.050.015SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareKGH0.5
1:51:1020%10%0.110.0111PLN07:02 - 14:5008:02 - 15:50
ShareLazio0.01
1:51:1020%10%0.080.018EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareLevi Strauss & Co0.1
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareLeonardo0.04
1:51:1020%10%20.01200EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareL'OREAL1
1:51:1020%10%0.040.014EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareLuckin Coffee0.18
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareLundbergforetagen AB
2
1:51:1020%10%0.060.016SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareLundin Petroleum1.6
1:51:1020%10%0.050.015SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareLYFT Inc0.4
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareManchester United0.1
1:51:1020%10%0.080.018USD13:30 -19:5914:30 -20:59
ShareMcDonalds0.8
1:51:1020%10%0.060.016USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareMediaset Spa0.02
1:51:1020%10%30.01300EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
ShareMICROSOFT0.48
1:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareModerna Inc0.401:51:1020%10%0.10.0110USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareMTN Group Ltd60
1:51:1020%10%0.010.011ZAR07:02 – 15:0008:02 – 16:00
ShareNetflix2
1:51:1020%10%0.020.012USD13:30 -19:5914:30 - 20:59
ShareNio Inc0.04
1:51:1020%10%30.01300USD13:31 -19:5914:31 - 20:59
ShareNordea Bank AB0.04
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareNVIDIA Corporation1.02
1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareOasmia Pharmaceutical 0.041:51:1020%10%1.30.01130SEK07:02 - 15:2008:02 - 16:20
SharePeugeot0.1
1:51:1020%10%0.50.0150EUR07:02 -15:2908:02 -16:29
SharePfizer0.18
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 -19:5914:31 -20:59
SharePGE0.05
1:51:1020%10%10.01100PLN07:02 - 14:5008:02 - 15:50
SharePinduoduo0.18
1:51:1020%10%0.250.0125USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
SharePKN0.42
1:51:1020%10%0.10.0110PLN07:02 - 14:5008:02 - 15:50
SharePoste Italiane
SharePricer AB0.061:51:1020%10%0.80.0180SEK07:02 - 15:2008:02 - 16:20
SharePrysmian0.08
1:51:1020%10%0.250.0125EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareQNB (Qatar National Bank)0.1
1:51:1020%10%0.10.0110QARMon-Thu: 08:00 - 12:10 , Sunday: 08:30 - 12:10Mon-Thu: 08:00 - 12:10 , Sunday: 08:30 - 12:10
ShareRegeneron Pharmaceuticals Inc2.201:51:1020%10%0.020.012USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareREPSOL0.08
1:51:1020%10%0.60.0160EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareRoma0.01
1:51:1020%10%0.080.018EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareSAIPEM0.02
1:51:1020%10%0.250.0125EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareSandvik AB0.8
1:51:1020%10%0.060.016SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSanofi SA0.40
1:51:1020%10%0.10.0110EUR07:02 - 15:29
08:02 - 16:29
ShareSantander2.2
1:51:1020%10%0.020.012GBP07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareSAS AB
0.1
1:51:1020%10%100.011SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSASOL Ltd240
1:51:1020%10%0.010.011ZAR07:02 – 15:0008:02 – 16:00
ShareSaudi AramcoSAR0.11:51:1020%10%0.080.018SARSun-Thu 07:00- 12:00Sun-Thu 07:00- 12:00
ShareSaudi AramcoUSD0.011:51:1020%10%0.080.018USDSun-Thu 07:00- 12:00Sun-Thu 07:00- 12:00
ShareSaudi Telecom0.11:51:1020%10%0.50.0150USDSun-Thu 07:00- 12:00Sun-Thu 07:00- 12:00
ShareScandic Hotels Group AB0.181:51:1020%10%0.250.0125SEK07:02 - 15:2008:02 - 16:20
ShareScotts Miracle-Gro Company0.36
1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareSEB A0.4
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSkanska AB
1
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSNAP0.08
1:51:1020%10%10.01100USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareSpotify0.8
1:51:1020%10%0.050.015USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareSAAB AB
1.6
1:51:1020%10%0.050.015SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSSAB A0.25
1:51:1020%10%0.250.0125SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareStockwik Forvaltning AB0.3
1:51:1020%10%0.150.0115SEK07:02 - 15:2008:02 - 16:20
ShareSvenska Handelsbank0.5
1:51:1020%10%0.10.0110SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareSwedbank0.9
1:51:1020%10%0.050.015SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareTELEFONICA0.04
1:51:1020%10%1.30.01130EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareTelia Sonera AB0.2
1:51:1020%10%0.250.0125EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareTesla1.6
1:51:1020%10%0.030.013USD13:30 -19:5914:30 - 20:59
ShareTata Motors1.5
1:51:1020%10%0.040.014INR03:45 – 10:0004:45 – 11:00
ShareTata Steel2.96
1:51:1020%10%0.020.012INR03:45 – 10:0004:45 – 11:00
ShareTotal0.3
1:51:1020%10%0.20.0120EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareTwitter0.16
1:51:1020%10%0.20.0120USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareUber0.20
1:51:1020%10%0.050.015USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ShareUBI Banca0.02
1:51:1020%10%30.01300EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareUNISPA0.08
1:51:1020%10%0.70.0170EUR07:02 - 15:2908:02 -16:29
ShareVisa1
1:51:1020%10%0.060.016USD13:31 -19:5914:31 -20:59
ShareVolvo B0.8
1:51:1020%10%0.060.016SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
ShareZoom Video Communications Inc1.201:51:1020%10%0.040.014USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
ShareZTO Express Inc0.12
1:51:1020%10%0.30.0130USD13:31 - 19:5914:31 - 20:59
IndexADX General201:101:10010%1%0.010.011AEDSun-Thu 06:00 - 10:45 Sun-Thu 06:00 - 10:45
IndexASX 20041:201:1005%1%0.010.011AUD23:50 - 21:59
22:50 - 20:59
IndexCAC4041:201:1005%1%0.010.011EUR06:02 - 19:59
07:02 - 20:59
IndexDAX51:201:1005%1%0.010.011EURMonday – Friday
23:10 - 20:00
Monday – Friday
00:10 - 21:00
IndexDFM General201:101:10010%1%0.020.012AUDSun-Thu 05:30 - 10:00Sun-Thu 05:30 - 10:00
IndexDow Jones351:201:1005%1%0.010.011USD23:00 - 22:0023:00 - 22:00
IndexEURO503.151:101:1005%1%0.010.011EURMonday – Friday
23:10 - 20:00
Monday – Friday
00:10 - 21:00
IndexFANG81:101:10010%1%0.10.010.1USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
IndexFTSE61:201:1005%1%0.010.011GBP00:00 - 20:0001:00 - 21:00
IndexHANG0.0011:101:1000.1%0.01%0.010.011CNY00:15 - 18:0001:15 - 19:00
IndexJSE2001:101:10010%1%0.010.011ZAR07:31 – 16:2908:30 – 17:29
IndexIBEX101:101:10010%1%0.010.011EUR07:02 – 17:5908:02 – 18:59
IndexMIB40201:101:10010%1%0.010.011EUR07:02 – 15:3908:02 – 16:39
IndexNasdaq3.501:201:1005%1%0.010.011USD23:00 – 22:0023:00 – 22:00
IndexNikkei251:201:1005%1%0.010.011JPY23:00 – 22:0023:00 – 22:00
IndexNIFTY0.0051:101:10010%1%0.010.011INR03:45 – 10:0004:45 – 11:00
IndexOMXS3041:101:10010%1%0.010.011SEK07:02 - 15:20
08:02 - 16:20
IndexS&P 50041:201:1005%1%0.010.011USD23:00 – 22:0023:00 – 22:00
IndexTA 3551:101:10010%1%0.040.014ILSMon-Thu 06:45 - 14:25 Sunday 06:45 - 13:25Mon-Thu 07:45 - 15:25 Sunday 07:45 - 14:25
IndexTadawul All Share201:101:10010%1%0.010.011USDSun-Thu 07:00- 12:00Sun-Thu 07:00- 12:00
IndexVIX0.101:101:10010%1%20.01200USD23:00 – 22:0023:00 – 22:00
IndexWIG2041:101:10010%1%0.010.011PLN07:02 - 14:5008:02 -15:50
IndexBTC/USD2.50%1:21:250%50%0.010.011USDActive 24/7Active 24/7
CryptocurrencyEthereum2.50%1:21:250%50%0.020.012USDActive 24/7Active 24/7
CryptocurrencyRipple2.50%1:21:250%50%0.220.00012200USDActive 24/7Active 24/7
CryptocurrencyLitecoin2.50%1:21:250%50%0.10.0110USDActive 24/7Active 24/7
CryptocurrencyDash2.50%1:21:250%50%0.040.014USDActive 24/7Active 24/7
Cryptocurrencymini BTCUSD2.50%1:21:250%50%0.00010.00011USDActive 24/7Active 24/7
ETFBND2.50%1:51:1020%10%0.020.012USD13:41 - 19:5914:41 - 20:59
ETFFAS2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFiShares iBoxx0.50%1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ETFNUGT2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFQQQ0.50%1:51:1020%10%0.170.0117USD13:31 - 19:5914:31 -20:59
ETFSSO2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFTNA2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFUCO2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFUPRO2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFUVXY2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59
ETFUWT2.50%1:51:1020%10%0.10.0110USD13:40 - 19:5914:40 -20:59

Οι συναλλαγές CFD εμπεριέχουν ρίσκο και συστήνεται ανεπιφύλακτα όπως εξοικειωθείτε και αποκτήσετε πείρα προτού αρχίσετε να κάνετε συναλλαγές. Σε περίπτωση που δεν έχετε καμία εμπειρία ή εξοικείωση, οι συναλλαγές CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλες για εσάς. Για την πλήρη αποποίηση ρίσκου, παρακαλούμε κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Risk disclaimer