ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αποκτήστε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να διεκπεραιώνετε συναλλαγές

Μαζί με τις περιεκτικές πλατφόρμες εκπαίδευσης και διαδικτυακών συναλλαγών, παρέχουμε στους πελάτες μας ένα εύρος από διαδικτυακά εργαλεία συναλλαγών. Τα εργαλεία αυτά θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τη δική σας στρατηγική και να διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας πιο αποδοτικά. Από ένα Οικονομικό Ημερολόγιο και καθημερινές αξιολογήσεις αγοράς, μέχρι εργαλεία συναλλαγών, το Tao Trade σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο θα σας βοηθήσει να αρχίσετε να διεκπεραιώνετε συναλλαγές και να αντιλαμβάνεστε τις κινήσεις της αγοράς.

Οικονομικό Ημερολόγιο

ο Οικονομικό Ημερολόγιο είναι ένα από τα εργαλεία, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ακολουθήσετε τα συμβάντα της αγοράς. Το εργαλείο αυτό σας παρέχει πληροφορίες για σημαντικά οικονομικά συμβάντα και εκθέσεις, ώστε να είστε σε θέση να σχεδιάσετε τις συναλλαγές σας. ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Διεκπεραιώστε συναλλαγές με τις γραφικές μας παραστάσεις νομισμάτων

Οι γραφικές παραστάσεις νομισμάτων αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο συναλλαγών το οποίο προσφέρουμε σε όλους μας τους πελάτες. Χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις νομισμάτων μπορείτε να σχεδιάσετε ανάλογα τις συναλλαγές σας. Το εργαλείο αυτό θα σας βοηθήσει να νιώθετε περισσότερη αυτοπεποίθηση για τις επενδυτικές σας επιλογές.

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.