ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έγκαιρες συναλλαγές και νέα και προσφορές τιμών της αγοράς

Στις πρώτες συναλλαγές, πολλοί έμποροι δεν είναι βέβαιοι πότε πρέπει να αγοράσουν και πότε είναι καλύτερα να πουλήσουν. Η απάντηση στις στοιχειώδεις αυτές ερωτήσεις μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις συναλλαγών μας.

Οι γραφικές παραστάσεις νομισμάτων αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο συναλλαγών που προσφέρουμε σε όλους μας τους πελάτες. Η χρήση γραφικών παραστάσεων συναλλαγών μπορεί να σας βοηθήσει να αναλύσετε τις κινήσεις της αγοράς και να τοποθετήσετε ανάλογα τις συναλλαγές σας.

Τα διαφορετικά είδη γραφικών παραστάσεων συναλλαγών που προσφέρονται από το Tao Trade παρέχουν έγκαιρες πληροφορίες για τις προσφορές τιμών της αγοράς καθώς και νέα για συναλλαγές.

Διαφορετικοί τύποι γραφικών παραστάσεων συναλλαγών

Αρχάριοι αλλά και πιο έμπειροι χρήστες χρησιμοποιούν το «ραβδόγραμμα», το «γράφημα γραμμής» και το “διάγραμμα κεριών”. Κάθε ένα από αυτά τα είδη γραφικών παραστάσεων παρέχει πληροφορίες για τις τάσεις που έχουν οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς επίσης και τις ψηλότερες και χαμηλότερες τιμές για τη δεδομένη περίοδο.

Πως να χρησιμοποιήσετε τα γραφήματα συναλλαγών γραμμής

Το Γράφημα Γραμμής αποτελεί μια εύκολη στη χρήση γραφική παράσταση συναλλαγών, η οποία σας παρουσιάζει τις αλλαγές στην τιμή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, το γράφημα παρουσιάζει και την τιμή κλεισίματος για οποιαδήποτε στιγμή. Παρόλα αυτά δεν παρέχει πληροφορίες για την τιμή ανοίγματος ή τις διακυμάνσεις στην τιμή για την περίοδο της επιλογής σας.

Η σημασία των ραβδογραμμάτων

Τα ραβδογράμματα συναλλαγών παρέχουν αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με αλλαγές τιμών και προσφορές τιμών της αγοράς, οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται με ένα απλό, κατανοητό και γραφικό τρόπο. Παρουσιάζουν την ψηλότερη και χαμηλότερη τιμή που επιτεύχθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο καθώς και τις ανοικτές και κλειστές θέσεις.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.