Έχει την έννοια ότι ευνοεί μια καθοδική αγορά. Για παράδειγμα το «»Είμαστε καθοδικοί σε EUR/USD»» σημαίνει «»πιστεύουμε πως το Ευρώ θα πέσει σε σχέση με το δολάριο»».»

Το Αυστραλιανό Χρηματιστήριο (Australian Securities Exchange – ASX 200) το οποίο αποτελεί δείκτη για τις 200 κορυφαίες εταιρείες που καταγράφονται στο Αυστραλιανό χρηματιστήριο.

Γνωστό και ως «Oz» ή «Ozzie», αναφέρεται στο ζεύγος AUD/USD.

Οποιοσδήποτε αριθμός διαφορετικών δομημένων δικαιωμάτων προαίρεσης που έχει μεγάλη σημασία για μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση τιμών.

Ένα μοτίβο γραφικής παράστασης που παρουσιάζει πότε η ζήτηση και η προσφορά για ένα προϊόν είναι σχεδόν ίδιες.

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει κερδοσκοπικούς εμπόρους των οποίων η δραστηριότητα θα μπορούσε να προσομοιάσει αυτή των βραχυπρόθεσμων αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.

Αναφέρεται σε μια προσέγγιση πολιτικής που συστήνει ευκολότερη νομισματική πολιτική ή χαμηλότερα επιτόκια.

Κάθε 100 pip στην αγορά Forex, ξεκινώντας από 000.

Καθορίζει τον Δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ.

Σύμβολο για τον Δείκτη S&P 500.

Το όνομα του δείκτη NEKKEI.

Όρος που αναφέρεται στον περιορισμό των συναλλαγών σας λόγω ακραίων συνθηκών συναλλαγών

Μια στρατηγική που απαιτεί όπως το υποκείμενο προϊόν συναλλαχθεί σε προκαθορισμένη τιμή προτού ενεργοποιηθεί ένα δικαίωμα προαίρεσης που αγοράσθηκε προηγουμένως.

Δικαίωμα προαίρεσης που αναιρεί μια προηγούμενη αγορά δικαιώματος προαίρεσης σε περίπτωση που το υποκείμενο προϊόν συναλλάσσεται σε συγκεκριμένο επίπεδο.

Το όνομα του δείκτη NASDAQ 100.

Σύμβολο για τον Σύνθετο Δείκτη NYSE.

Η μικρότερη μονάδα τιμής για οποιοδήποτε ξένο νόμισμα.

Το όνομα του δείκτη FTSE 100.

Μια έντονα ασταθής αγορά όπου μια απότομη κίνηση της τιμής ακολουθείται από μια απότομη αντίστροφη κίνηση.

Σύμβολο για τον Δείκτη Ασημιού.

Σύμβολο για τον Δείκτη Χρυσού.

Συντομογραφία για Χρόνο με το Χρόνο (Year over Year).

Μικρός όγκος συναλλαγών στην αγορά που συχνά προκαλεί αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς.

Μετρά την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν απευθείας τους καταναλωτές, όπως σερβιτόροι, οδηγοί κτλ.

Γνωστή στο Forex και ως η επιλογή μακράς τοποθέτησης σε ένα προϊόν.

Η αγορά στις πραγματικές υποκείμενες αγορές στις οποίες βασίζεται ένα συμβόλαιο παραγώγων.

Μια αγορά όπου τα προϊόντα συναλλάσσονται στην τιμή της αγοράς για άμεση ανταλλαγή.

Αγορά ή πώληση επιτοκίου μετά από αλλαγή στην κατεύθυνση ενός συγκεκριμένου επιπέδου τιμής.

Μια οδηγία πώλησης ή αγοράς για συγκεκριμένη τιμή ή καλύτερη.

Το ενδεχόμενο μια οικονομική κρίση να εξαπλωθεί από μια αγορά σε μια άλλη.

Μια προσωρινή παύση στο εμπόριο ενός προϊόντος.

Η πώληση ενός νομίσματος ή προϊόντος με την προσδοκία να μειωθεί η τιμή.

Μια συναλλαγή που εκμηδενίζει το ρίσκο της αγοράς για μια ανοικτή θέση.

Το υποθετικό κέρδος ή απώλεια σε ανοικτές θέσεις το οποίο υπολογίζεται με τις τρέχουσες ισοτιμίες αγοράς.

Το ποσοστό επιστροφής μιας επένδυσης.

Αναφέρεται σε μια κατάσταση στην οποία η τιμή και η δυναμική κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, για παράδειγμα οι τιμές αυξάνονται αλλά η δυναμική μειώνεται.

Προσπάθεια πώλησης στην τρέχουσα τιμή εντολών της αγοράς.

Μια στρατηγική που δείχνει τη διαφορά στα επιτόκια που κερδίζονται αγοράζοντας ένα νόμισμα που πληρώνει σχετικά ψηλό επιτόκιο και πουλώντας ένα άλλο νόμισμα το οποίο πληρώνει ένα χαμηλότερο επιτόκιο.

Καθορίζει την αρχική κατάθεση που απαιτείται για να εισέλθετε σε μια θέση.

Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για να παρουσιάζει το βάθος της αγοράς για τους εμπόρους που επιθυμούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν σε τιμές πέραν των καλύτερων που προσφέρονται.

Η βασική μονάδα νομίσματος στην Κίνα.

Η αναλογία μεταξύ της αλλαγής τιμής ενός προϊόντος και αλλαγής τιμής της υποκείμενης του αγοράς.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος και της τιμής της υποκείμενης χρηματικής αγοράς.

Παρουσιάζει τις προσδοκίες της αγοράς για την μεταβλητότητα εντός 30 ημερών.

Η αφαίρεση της εγγραφής ενός αποθέματος από ένα χρηματιστήριο.

Όταν μια κεντρική τράπεζα εισέρχεται στην αγορά ώστε να επηρεάσει την τιμή του νομίσματός της.

Περιγράφει ένα νομισματικό ζεύγος το οποίο δεν περιλαμβάνει το Δολάριο ΗΠΑ.

Περιγράφει προσφορές τιμών στις οποίες κάθε συμμετέχοντας στην αγορά έχει ίση πρόσβαση.

Μια σειρά από τεχνικές μελέτες που μετρούν τον ρυθμό αλλαγής στις τιμές.

Ένας τύπος εντολής που προστατεύει τον έμπορο ενάντια σε ρήγμα της αγοράς. Εγγυάται όπως μια εντολή εκτελεσθεί στην τιμή που ζητήθηκε.

Μια εντολή τερματισμού απώλειας που εγγυάται κλείσιμο της θέσης σας στο επιθυμητό επίπεδο, το οποίο είναι εγγυημένο ακόμη και σε περίπτωση ρήγματος στην αγορά.

Κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για συναλλαγές.

Ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν μια παραγγελία έχει εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου.

Μια αγορά που επεκτείνεται υπερβολικά γρήγορα.

Περιγράφει την αξία εξαγωγών μιας χώρας μείον τις εισαγωγές της.

Όταν ζητηθεί μια εντολή οριοθέτησης αλλά δεν εκπληρωθεί.

Μια εντολή αγοράς τοποθετημένη πάνω από την τρέχουσα τιμή, ή πώλησης τοποθετημένη κάτω από την τρέχουσα τιμή.

Ένα δικαίωμα προαίρεσης με το οποίο ο κάτοχος πληρώνεται ένα σταθερό ποσό σε περίπτωση που η αγορά αγγίξει το προκαθορισμένο Επίπεδο Φραγμού.

Όταν οι αγορές και πωλήσεις βρίσκονται σε ισορροπία και ο έμπορος δεν έχει καμία ανοικτή θέση.

Οικονομικά δεδομένα που ταυτίζονται με τα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου και παραμένουν αμετάβλητα.

Αντιπροσωπεύει μια ζώνη τιμών που βασίζεται σε αναφορά παραγγελιών ή σε επιτόκιο δικαιώματος προαίρεσης.

Μια τιμή που μπορεί να λειτουργήσει ως οροφή.

Όταν σε ένα σταθερό νόμισμα επιτραπεί να ανέβει ως αποτέλεσμα επίσημων ενεργειών, το αντίθετο δηλαδή μιας υποτίμησης.

Ένα προϊόν που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να το πουλήσει σε μια καθορισμένη τιμή.

Ένα συμβάν που αλλάζει την αξία ενός αποθέματος, όπως εξαγορές, μερίσματα, συγχωνεύσεις, διασπάσεις κτλ.

Ένα περιουσιακό στοιχείο που δίνεται ως εξασφάλιση για ένα δάνειο ή εγγύηση απόδοσης.

Όταν μια τιμή συναλλάσσεται μεταξύ ενός καθορισμένου μέγιστου και ελάχιστου χωρίς να διαφεύγει από κανένα εκ των δυο.

Η συμφωνία προσφοράς τιμής του forex για αντιστοίχιση του ενός νομίσματος με το άλλο.

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα λήξει ένα δικαίωμα προαίρεσης.

Η ημερομηνία κατά την οποία ένας μεσίτης και ένας έμπορος συμφωνούν τακτοποιήσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους. Η ημερομηνία αξίας συνήθως είναι δυο εργάσιμες μέρες αργότερα.

Η ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει μέρος μια συναλλαγή.

Μια περιγραφή δυο εντολών οι οποίες, σε περίπτωση που εκτελεσθεί η μια, η άλλη ακυρώνεται αυτόματα.

Η τιμή ενός νομίσματος σε σχέση με ένα άλλο.

Ένα αίτημα μεσίτη ή εμπόρου για επιπρόσθετα κονδύλια ή άλλης εξασφάλισης για μια θέση που κινήθηκε ενάντια στον πελάτη.

Το ποσό νομίσματος που αγοράσθηκε ή πωλήθηκε το οποίο δεν έχει ακόμη αποζημιωθεί από τις αντίθετες συναλλαγές.

Κινήσεις τιμής που αποτελούνται από χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα ψηλά.

Ένας τύπος εντολής που θα λήξει στο τέλος της ημέρας εάν δεν εκτελεσθεί.

Ένας τύπος εντολής που θα λήξει την ημερομηνία που επέλεξε ο έμπορος. Δεν πρέπει να εκπληρωθεί νωρίτερα.

Μετρά την συνολική παραγωγή από πλευράς κατασκευής για τα νούμερα της Βιομηχανικής Παραγωγής.

Η συνολική αξία μιας καταχωρημένης εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το γινόμενο της τιμή μετοχής επί τον αριθμό μετοχών που εκδόθηκαν.

Η πώληση ενός νομίσματος ή προϊόντος με την προσδοκία να αυξηθεί η τιμή.

Η κεντρική τράπεζα του Καναδά.

Η πώληση στην τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Το κόστος αγοράς ή πώλησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Ο συνολικός όγκος όλων των συναλλαγών που εκτελέσθηκαν μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Στατιστικές που χρησιμοποιούνται για πρόγνωση μελλοντικής χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών κατά την οποία οι αποφάσεις βασίζονται σε θεμελιώδη ανάλυση.

Όρος που χρησιμοποιείται για τους μεθοδικούς εμπόρους που βασίζονται σε μοντέλα ή τεχνικές.

Ένα δικαίωμα προαίρεσης όπου μόνο μέρος της εντολής έχει εκτελεσθεί.

Μια νέα προσφορά τιμής σε τιμή ψηλότερη από την προηγούμενη προσφορά τιμής.

Μια μέτρηση που καθορίζει την ελάχιστη αλλαγή στην τιμή ενός προϊόντος.

Κατασκευή διαγράμματος που παρουσιάζει το μοτίβο τιμών σε σχέση με το χρόνο, όπου η τιμή αυξάνεται δραματικά με σταδιακά αυξανόμενη μείωση.

Αναφέρεται σε CAD (Καναδέζικο Δολάριο), Aussie (Αυστραλέζικο Δολάριο), Sterling (Αγγλική Λίρα) και Kiwi (Δολάριο Νέας Ζηλανδίας) – χώρες της κοινοπολιτείας.

Καθορίζει το πρώτο νόμισμα σε ένα νομισματικό ζεύγος. Παρουσιάζει πόση είναι η αξία του βασικού νομίσματος όπως μετριέται σε σχέση με το δεύτερο νόμισμα.

Η συσσώρευση εντολών τερματισμού απώλειας για αγορά πάνω από την τιμή αγοράς όταν αυτή κινείται ανοδικά, ή για πώληση κάτω από την τιμή αγοράς όταν αυτή κινείται καθοδικά.

Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση της αγοράς κατά την οποία αυτή μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μια αγορά που κινείται σε μεγάλη απόσταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οι παραβολικές κινήσεις μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ασταθείς συνθήκες εμπορίου οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από οποιαδήποτε ουσιαστική τάση ή/και ακολουθία.

Το απαραίτητο ποσό που χρειάζεται να καταθέσει ένας επενδυτής για να κρατήσει μια θέση.

Αντιπροσωπεύει τα απαιτούμενα κονδύλια που χρειάζεται να έχουν οι έμποροι στους λογαριασμούς τους για να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Αλλαγές σε κυβερνητική πολιτική οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίφοβη επίδραση στη θέση του επενδυτή.

Σημαίνει πως ένα ζεύγος προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον σε πωλήσεις ή προσφορά.

Η τιμή στην οποία η αγορά είναι διατεθειμένη να πουλήσει ένα προϊόν.

Μια ενδεικτική τιμή της αγοράς η οποία γενικά χρησιμοποιείται πληροφοριακά.

Όλες οι θέσεις που ανοίγονται σε ένα συγκεκριμένο νομισματικό ζεύγος εκτελούνται με τη σειρά που άνοιξαν αρχικά.

Όταν η αγορά είναι εκτεθειμένη σε αλλαγές στις τιμές.

Καθορίζει μια αγορά η οποία έχει αρκετή συμμετοχή ώστε η τιμή να κινείται με ομαλό τρόπο.

Χρησιμοποιείται όταν ένας έμπορος αγοράζει ή πουλάει στην καλύτερη δυνατή ισοτιμία.

Ένας όρος που αναφέρεται σε συναλλαγή που διεκπεραιώθηκε στην τρέχουσα τιμή αγοράς.

Μια συμφωνία μεταξύ δυο μερών για διεκπεραίωση μιας συναλλαγής σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή μελλοντικά με καθορισμένη τιμή.

Η αγορά ή πώληση ενός προϊόντος για άμεση παράδοση.

Μια στρατηγική συναλλαγών που επιτρέπει σε μια συναλλαγή να συνεχίσει να αυξάνεται σε αξία όταν η τιμή της αγοράς κινείται προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση, αλλά κλείνει αυτόματα τη συναλλαγή σε περίπτωση που η τιμή αγοράς κινηθεί απότομα προς μια μη ευνοϊκή κατεύθυνση.

Ένα άτομο ή επιχείρηση που συστήνει λογαριασμούς σε ένα μεσίτη.

Ένας έμπορος που χρησιμοποιεί γραφικές παραστάσεις και ερμηνεύει ιστορικά δεδομένα για να εντοπίσει τάσεις και να προβλέψει μελλοντικές κινήσεις.

Καθορίζει μια διαδικασία επαναξιολόγησης όλων των ανοικτών θέσεων σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές αγοράς.

Ένα σύμβολο τριών γραμμάτων που αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο νόμισμα (Δολάριο ΗΠΑ).

Κίνηση της τιμής που οδηγεί σε μια αλλαγή στην αξία.

Καθορίζει την τιμή ενός προϊόντος εκείνη τη στιγμή στο χρόνο.

Μια συναλλαγή η οποία ανοίχθηκε και μετά έκλεισε από μια ίση και αντίθετη συμφωνία.

Η τελευταία μέρα κατά την οποία μπορεί ο έμπορος να συναλλαχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Η τελευταία ώρα κατά την οποία μπορεί ο έμπορος να συναλλαχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Η καθορισμένη τιμή στην οποία ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ένα προϊόν.

Η τιμή στην οποία αγοράζει ένα προϊόν η αγορά.

Μια τάση της αγοράς να επιστρέφει πίσω προτού συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

Μια ένδειξη της κατάστασης των ανοικτών θέσεων, που σημαίνει πως ένας έμπορος θα έπρεπε να κλείσει όλες τις ανοικτές θέσεις σε απραγματοποίητα ποσά που θα κέρδιζε ή θα έχανε.

Το άθροισμα των υπολοίπων των συναλλαγών, πέρα από το εισόδημα συντελεστών και τις πληρωμές καθαρών μεταφορών.

Ένας τύπος συμφωνίας μελλοντικής εκπλήρωσης με ημερομηνίες λήξης κάθε τρεις μήνες.

Χρέος ή χρηματοοικονομική υποχρέωση.

Όταν οι έμποροι επιθυμούν να αποτρέψουν ένα προϊόν από το να συναλλαχθεί σε συγκεκριμένη τιμή.

Η αγορά συναλλαγών από την οποία προέρχεται η τιμή του προϊόντος.

Η αναμονή να φτάσουν οι αγορές ένα συγκεκριμένο επίπεδο προτού εισέλθει σε κάποια θέση.

Το όνομα ενός χρέους που εκδίδεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Είναι γενικά αποδεκτό πως ο χρυσός κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από το δολάριο Αμερικής.

Μια μετοχή που αγοράσθηκε, στην οποία ο αγοραστής παραιτείται του δικαιώματος να λάβει το επόμενο μέρισμα και να το λάβει ο πωλητής.

Ένα δικαίωμα προαίρεσης με το οποίο πληρώνεται ένα σταθερό ποσό στον κάτοχο σε περίπτωση που αγορά δεν αγγίξει ποτέ το προκαθορισμένο Επίπεδο Φραγμού.

Ο διακανονισμός ή ημερομηνία λήξης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Καθορίζει μια παραγγελία η οποία σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί εξ ολοκλήρου τότε θα ακυρωθεί.

Ένας τύπος εντολής που στοχεύει να αγοράσει σε χαμηλότερα επίπεδα ή να πωλήσει σε υψηλότερα επίπεδα από την τρέχουσα αγορά.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK