ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ FOREX

Πως ξεκίνησαν όλα

Λένε πως η αγορά Forex υπάρχει από τον μεσαίωνα. Την εποχή εκείνη οι συναλλαγές νομισμάτων γινόντουσαν μεταξύ των διεθνών τραπεζών. Από τότε μέχρι σήμερα υπήρξαν αρκετές ημερομηνίες-σταθμοί στην ιστορία της αγοράς Forex. Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε καλύτερα την εξέλιξη του εμπορίου Forex, τις συνοψίζουμε πιο κάτω.

Το έτος 1875

Η σημασία του έτους 1875 συνδέεται με τη δημιουργία του νομισματικού συστήματος του κανόνα χρυσού. Η δημιουργία του συστήματος αυτού έβαλε ένα τέλος στη χρήση χρυσού και ασημιού για τις διεθνείς συναλλαγές ανάμεσα σε χώρες. Από το έτος εκείνο τα νομίσματα υποστηρίζονται από συγκεκριμένο αντίκρυσμα χρυσού ή ασημιού.

Το έτος 1944

Το 1944 ήταν η χρονιά που υπογράφθηκε η Συμφωνία Bretton Woods. Έγιναν αρκετές σημαντικές αλλαγές με τη Συμφωνία Bretton Woods, όπως:

 • Το δολάριο Η.Π.Α. αντικατέστησε την Αγγλική Στερλίνα ως το πρωτεύον νόμισμα στην αγορά
 • Εγκαθιδρύθηκαν σταθερές ισοτιμίες συναλλαγών
 • Δημιουργήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
 • Δημιουργήθηκε Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (τώρα μέρος της Παγκόσμιας Τράπεζας).


Το έτος 1971

Στις δεκαπέντε Αυγούστου ο Πρόεδρος Νίξον ανακοίνωσε πως το δολάριο δεν θα υποστηρίζεται πλέον από αντίκρυσμα χρυσού. Το συμβάν αυτό έβαλε τέλος στη Συμφωνία Bretton Woods. Στη θέση της υπογράφηκε η Συμφωνία Smithsonian. Αρκετά από τα σημαντικά σημεία της είναι τα ακόλουθα:

 • Υποτίμηση του δολαρίου κατά 10 τοις εκατό
 • Αύξηση της τιμής του Χρυσού στα $28 ανά ουγκιά
 • Αύξηση σε άλλα νομίσματα


Τα έτη 1973-1974

Κατά τη διάρκεια αυτών των δυο ετών διαδραματίστηκε η πετρελαϊκή κρίση του OPEC. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο αυξημένος πληθωρισμός προκαλεί αύξηση στα επιτόκια.

Το έτος 1979

Το έτος αυτό σημάδεψε η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). Οι σκοποί του ΕΝΣ περιλαμβάνουν:

 • Καλύτερη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και σταθερότητα
 • Δημιουργία ενός καλύτερου μηχανισμού ελέγχου των ισοτιμιών συναλλάγματος
 • Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ΕΛΜ) ως το κύριο νόμισμα στην ΕΕ

Τα έτη 1990-2002

Το 1990 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Την επόμενη δεκαετία οι στόχοι της σχεδιάστηκαν να είναι οι ακόλουθοι:

 • Καθορισμός σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Δημιουργία και κυκλοφορία του Ευρώ
 • Επίτευξη ενός πιο σταθερού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος
 • Επίτευξη αυξημένης νομισματικής σταθερότητας
 • Δημιουργία μιας μοναδικής Ευρωπαϊκής τράπεζας

Από εκείνα τα χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία και εξάπλωση του διαδικτύου μετέτρεψαν την αγορά Forex σε μια παγκόσμια αγορά εμπορίου. Σήμερα, οποιοσδήποτε μπορεί να συναλλαχθεί στο Forex.