ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ FOREX

Πως ξεκίνησαν όλα

Λένε πως η αγορά Forex υπάρχει από τον μεσαίωνα. Την εποχή εκείνη οι συναλλαγές νομισμάτων γινόντουσαν μεταξύ των διεθνών τραπεζών. Από τότε μέχρι σήμερα υπήρξαν αρκετές ημερομηνίες-σταθμοί στην ιστορία της αγοράς Forex. Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε καλύτερα την εξέλιξη του εμπορίου Forex, τις συνοψίζουμε πιο κάτω.

Το έτος 1875

Η σημασία του έτους 1875 συνδέεται με τη δημιουργία του νομισματικού συστήματος του κανόνα χρυσού. Η δημιουργία του συστήματος αυτού έβαλε ένα τέλος στη χρήση χρυσού και ασημιού για τις διεθνείς συναλλαγές ανάμεσα σε χώρες. Από το έτος εκείνο τα νομίσματα υποστηρίζονται από συγκεκριμένο αντίκρυσμα χρυσού ή ασημιού.

Το έτος 1944

Το 1944 ήταν η χρονιά που υπογράφθηκε η Συμφωνία Bretton Woods. Έγιναν αρκετές σημαντικές αλλαγές με τη Συμφωνία Bretton Woods, όπως:

 • Το δολάριο Η.Π.Α. αντικατέστησε την Αγγλική Στερλίνα ως το πρωτεύον νόμισμα στην αγορά
 • Εγκαθιδρύθηκαν σταθερές ισοτιμίες συναλλαγών
 • Δημιουργήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
 • Δημιουργήθηκε Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (τώρα μέρος της Παγκόσμιας Τράπεζας).


Το έτος 1971

Στις δεκαπέντε Αυγούστου ο Πρόεδρος Νίξον ανακοίνωσε πως το δολάριο δεν θα υποστηρίζεται πλέον από αντίκρυσμα χρυσού. Το συμβάν αυτό έβαλε τέλος στη Συμφωνία Bretton Woods. Στη θέση της υπογράφηκε η Συμφωνία Smithsonian. Αρκετά από τα σημαντικά σημεία της είναι τα ακόλουθα:

 • Υποτίμηση του δολαρίου κατά 10 τοις εκατό
 • Αύξηση της τιμής του Χρυσού στα $28 ανά ουγκιά
 • Αύξηση σε άλλα νομίσματα


Τα έτη 1973-1974

Κατά τη διάρκεια αυτών των δυο ετών διαδραματίστηκε η πετρελαϊκή κρίση του OPEC. Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο αυξημένος πληθωρισμός προκαλεί αύξηση στα επιτόκια.

Το έτος 1979

Το έτος αυτό σημάδεψε η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). Οι σκοποί του ΕΝΣ περιλαμβάνουν:

 • Καλύτερη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και σταθερότητα
 • Δημιουργία ενός καλύτερου μηχανισμού ελέγχου των ισοτιμιών συναλλάγματος
 • Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ΕΛΜ) ως το κύριο νόμισμα στην ΕΕ

Τα έτη 1990-2002

Το 1990 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Την επόμενη δεκαετία οι στόχοι της σχεδιάστηκαν να είναι οι ακόλουθοι:

 • Καθορισμός σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών
 • Δημιουργία και κυκλοφορία του Ευρώ
 • Επίτευξη ενός πιο σταθερού χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος
 • Επίτευξη αυξημένης νομισματικής σταθερότητας
 • Δημιουργία μιας μοναδικής Ευρωπαϊκής τράπεζας

Από εκείνα τα χρόνια, η τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία και εξάπλωση του διαδικτύου μετέτρεψαν την αγορά Forex σε μια παγκόσμια αγορά εμπορίου. Σήμερα, οποιοσδήποτε μπορεί να συναλλαχθεί στο Forex.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK